Licitació mitjançant procediment obert per la contractació del servei de coordinació i organització dels esdeveniments enogastronòmics per al Patronat de Turisme Costa Brava Girona S.A.

Informació Addicional:

PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

PLECS CLAUSULES ADMINISTRATIVES

ACTA SOBRE L’OBERTURA DE LA DOCUMENTACIÓ DEL SOBRE A

ACTA OBERTURA SOBRE B I PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ 

RESOLUCIÓ PRESIDÈNCIA ADJUDICACIÓ DEFINITIVA

Licitació mitjançant procediment obert per la contractació del servei d’una Secretaria Tècnica de suport pel Club Salut i Benestar del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA

Informació Addicional:

PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

PLECS CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

PROPOSTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ SOBRE L’ADJUDICACIÓ DE LA SECRETARIA TÈCNICA DE SUPORT PEL CLUB DE SALUT I BENESTAR

RESOLUCIÓ PRESIDÈNCIA ADJUDICACIÓ DEFINITIVA

 Informació addicional:

PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

PLECS CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓ SOBRE L’OBERTURA DEL SOBRE B, CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA

ACTA OBERTURA DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL SOBRE EL PERSONAL AMB CONTRACTE INDEFINIT EN PLANTILLA DELS LICITADORS PROVISIONALMENT EMPATATS

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ SOBRE LA PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ PROVISIONAL

Licitació mitjançant procediment obert per la contractació del servei d’una Secretaria Tècnica de suport pel nou Club de Turisme Esportiu del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA

Informació Addicional:

PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

PLECS CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

RESOLUCIÓ DEFINITIVA

Licitació mitjançant procediment obert per la contractació dels serveis d’una secretaria tècnica de suport als Mercats de Països de l’Est del Patronat de Turisme Costa Brava Girona amb caràcter d’urgència

Informació Addicional:

PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

PLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS 

PROPOSTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ SOBRE L’ADJUDICACIÓ DE LA SECRETARIA TÈCNICA DE SUPORT ALS MERCATS DE PAÏSOS DE L’EST

RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA ADJUDICACIÓ DEFINITIVA

Licitació mitjançant procediment obert per la contractació dels serveis de les secretaries tècniques de suport al Departament de Comunicació i Promoció Online, suport al Departament de Premsa i Comunicació i suport als Mercats de Països de l’Est del Patronat de Turisme Costa Brava Girona

Informació Addicional:

PLECS CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

PLECS PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

PROPOSTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ SOBRE L’ADJUDICACIÓ DE LES SECRETARIES TÈCNIQUES

RESOLUCIÓ PRESIDÈNCIA ADJUDICACIÓ DEFINITIVA LOTS 1 I 2

Finalització del Termini de presentació de les propostes: 30 d’Abril de 2015

Anunci d’aprovació del plec (PDF)

Plec de clàusules jurídiques, econòmiques i tècniques (PDF)

ACTA MESA CONTRACTACIÓ

RESOLUCIÓ PRESIDÈNCIA ADJUDICACIÓ DEFINITIVA