Licitació mitjançant procediment obert per la contractació del servei de coordinació i organització dels esdeveniments enogastronòmics per al Patronat de Turisme Costa Brava Girona S.A.

Informació Addicional:

PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

PLECS CLAUSULES ADMINISTRATIVES

ACTA SOBRE L’OBERTURA DE LA DOCUMENTACIÓ DEL SOBRE A

ACTA OBERTURA SOBRE B I PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ 

RESOLUCIÓ PRESIDÈNCIA ADJUDICACIÓ DEFINITIVA