Licitació mitjançant procediment obert per la contractació del servei d’una Secretaria Tècnica de suport pel Club Salut i Benestar del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA

Informació Addicional:

PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

PLECS CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

PROPOSTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ SOBRE L’ADJUDICACIÓ DE LA SECRETARIA TÈCNICA DE SUPORT PEL CLUB DE SALUT I BENESTAR

RESOLUCIÓ PRESIDÈNCIA ADJUDICACIÓ DEFINITIVA

Licitació mitjançant procediment obert per la contractació d’una empresa de serveis de relacions públiques i comunicació pel Club de producte de Golf del Patronat de Turisme Costa Brava Girona S.A.

Informació Addicional:

PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

PLECS CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

PROPOSTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ SOBRE L’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE RELACIONS PÚBLIQUES I COMUNICACIÓ PEL CLUB DE PRODUCTE DE GOLF DEL PATRONAT DE TURISME

RESOLUCIÓ PRESIDÈNCIA ADJUDICACIÓ DEFINITVA