Licitació mitjançant procediment obert per la contractació dels serveis de les secretaries tècniques de suport al Departament de Comunicació i Promoció Online, suport al Departament de Premsa i Comunicació i suport als Mercats de Països de l’Est del Patronat de Turisme Costa Brava Girona

Informació Addicional:

PLECS CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

PLECS PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

PROPOSTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ SOBRE L’ADJUDICACIÓ DE LES SECRETARIES TÈCNIQUES

RESOLUCIÓ PRESIDÈNCIA ADJUDICACIÓ DEFINITIVA LOTS 1 I 2