Licitació mitjançant procediment obert per la contractació del servei de coordinació i organització dels esdeveniments enogastronòmics per al Patronat de Turisme Costa Brava Girona S.A.

Informació Addicional:

PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

PLECS CLAUSULES ADMINISTRATIVES